Tuesday, January 27, 2015

Charity Organizations for Vietnam

Tổ chức làm charity cho Việt nam có đăng ký là charity organization ở US và có qualify for company matching in the Bay Area:

  1. http://www.vietseed.org/
  2. http://www.vnhelp.org/
  3. http://www.ican2.org/about_us_org.htm
  4. http://viethope.org/web/
  5. SOS là tổ chức từ thiện quốc tế nhưng bác có thể sponsor trực tiếp một làng trẻ mồ côi, hay một em bé ở VN.
  6. Donate to Vietnam Organizations qua: http://www.globalgiving.org/

No comments:

Post a Comment