Saturday, December 17, 2016

Dịch vụ chuyển đồ

  •  408-821-5211, gặp chị Thanh hoặc anh Bảo (đã chuyển nhà Ngọc/Hưng/Tuyên)
  • Express Moving 4U (expressmoving4u@gmail.com,  650 690 2668 (Claire)). Chuyển nhà Vân. Price: $80/hour for 2 movers, minimum 3 hours. $25 for gas (depend on moving location). Có 2 chú Asian mà làm siêu nhanh gọn lẹ :)
  • Andred: 408-707-6510 (nói là bạn Hà Đặng)
  • https://www.yelp.com/biz/local-n-long-distance-movers-san-jose-2 
  • http://www.joymoving123.com/service.html (Không phải là quá xuất sắc, được cái reliable (đến đúng giờ) và giá rẻ.)
  • Anh Bình comments: Nếu chỉ cần người khênh đồ chớ hổng cần xe chở thì ra HD/Lowes "nhờ" 2 chú Mexican là nhanh nhất. Nếu cần cả xe thì nên chọn bọn nào có tóc để nắm, tránh trường hợp trưa nó chở đồ mình đi mà chờ tới chiều vẫn chưa thấy tới :).Professional mover thường prefer để họ dọn vô thùng luôn, để biết cái gì trong thùng nào, và sắp thùng trên xe cho dễ.Tuesday, February 16, 2016