Saturday, January 18, 2014

Các dịch vụ gửi đồ về Việt Nam

  • An Nam Cargo có 2 chuyến bay vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần
  • Sao Phi tren duong Dixon landing hiện nay rẻ hơn An Nam nhiều

No comments:

Post a Comment