Sunday, May 12, 2013

Trận ra quân đầu tiên của Vietbay Soccer!

Tặng các bố Vietbay, đặc biệt là bố Vic, bác Duẩn và bác Bình Đông 

Ra quân lần 1 của Vietbay


Hôm nay thi đấu Tour-ment
Hữu nghị đá bòng của dân vùng này*.
Đội nhà ta có “Vịt-bay”**,
Tuy già nhưng đá vẫn hay như thường.


Vòng loại đá cũng... nhường nhường
Chẳng là kéo sức tìm đường vào trong,
Chẳng ngờ... vào được đến trong,
Khí thế bỗng chốc vút cong lên trời,
Hậu phương cổ vũ rầm trời,
“Cố lên, nào bố”, “Sút... Trời! Không vô”.


Trong sân, (các) bố thở ồ ồ...
Thay người liên tục, lu mờ đối phương.
Trận đấu kết chẳng tầm thường,
Ăn hai, nhưng lại thôi nhường đến... ba.


Kết quả mình cũng về... ba,
Cúp mình cũng có, về nhà vui thay.
Tóm lại, đội bóng “Vịt bay”
Tuy già nhưng đá vẫn hay như thường. 

Kính bút,
Vịt Trời.


[*] Vùng này là vùng Bay-area

[**]  ấy là Vietbay

No comments:

Post a Comment